17e eeuw

Klik op de foto voor meer info

De historie van 't Witte Huus gaat terug tot de 18e eeuw. Het was een daglonershuis met een kleine stal en een stuk grond om groente en fruit te verbouwen. Dagloners gingen in de zomer werken bij de grote boeren in het rivierengebied. Veelal bouwde men zelf op een stukje grond een kleine boerderij waar een paar koeien, geiten, varkens en kippen gehouden konden worden. De koeien liet men vaak grazen op de grond die werd gepacht van de kerk of schutterij. Op het eigen stukje grond werden groente en aardappels verbouwd.

't Witte Huus zag er rond 1800 anders uit dan nu. Toen was de basis een gebouw met 2 gebinten, met zijmuren niet hoger dan 180 cm. Een mooi voorbeeld hiervan is de museumboerderij het Gilde Koat in Zeddam. Dit is een kopie van een daglonershuis uit de 19e eeuw gebouwd door het schuttersgilde van Zeddam.