18e eeuw

Klik op de foto voor meer info

Het huis is ingericht zoals het er vroeger heeft uitgezien incl. gebruiksvoorwerpen van die tijd en met de dieren die er vroeger gehouden werden.

Doordat 't Witte Huus op een lager stuk grond ligt had men tot de jaren 60 veel last van hoog water. De grenssloot "de Lander" is eigenlijk een oude rivierbedding van de Rijn uit de laatste ijstijd.

Om toch droge voeten te houden bij hoog water is de vloer met 40cm zand verhoogd. Bij de restauratie is dit weer afgegraven. Tijdens het afgraven zijn stuivers gevonden van het Bergischeland. Daarnaast zijn ook pijpen- koppen, potscherven van Keuls aardewerk en baardkruikjes gevonden.

Rond 1840 is 't Witte Huus uitgebouwd naar de huidige vorm, een krukhuis met 3 gebinten. Het nieuw bijgeplaatste gebint is van iepenhout. De andere twee van eiken. De foto hiernaast is genomen rond 1930.